Bådklubben Vidå

Medlemskab

Medlemskab første år som nyt medlem:  

Indmeldelsesgebyr 800 kr.

Kontingent                        800 kr.

Ansvarsforsikring           150 kr.

Arbejdsdepositum*         500 kr.

I alt.                                    2250 kr.

Medlemskab derefter:

Kontingent                        800 kr.

Ansvarsforsikring           150 kr.

Arbejdsdepositum*         500 kr.

I alt.                                   1450 kr.

*Arbejdsdepositummet modregnes næste års kontingent, hvis man har arbejdet 6 timer i klubben.

Forårsarbejdet regnes for 6 timer pr. dag.

Grødedagen regnes for 3 timer.

Kontingent for aktivt medlemskab kr.      800
Aktivt indmeldelsesgebyr kr.      800
Arbejdsdepositum Kr.     500
Kontingent for passivt medlemskab kr.      100
Rykker gebyr ved manglende betaling kr.      100
Kollektiv ansvarsforsikring kr.      150
Leje af bådtrailer pr. gang kr.      100
Leje af klubhus i sejlads sæsonen kr.      400
Leje af klubhus udenfor sejlsæsonen kr.      600
Nøgle til klubhus kr.      100
Klubstander kr.      100