Bådklubben Vidå

Storfangeren 2021

Storfangeren !

Regler:
Storfangeren, er den der ud af sine 3 bedste fisk i de 3 kategorier, sammenlagt har længste antal cm.
Der vil blive givet præmier til den største Aborre, Gedde og Sandart.
Der skal indsendes foto af fisken liggende ved siden af eller på et målebånd, men også gerne et flot billede med fisken, da det med målebånd, kun er til dokumentation.
Det er kun længden, der tæller.
Det er tilladt med ”catch and release”, så fisken skal ikke, men må godt hjemtages.
Hvis der er tvivl om længden, er det bestyrelsen, der afgør længden, eller om fotoet er tilstrækkeligt bevis for længden. Så gør jer umage med at tage et ordenligt billede.
Ved 2 fisk af samme længde trækkes der lod.
Fisken skal være fanget mellem Lægan bro og Højer sluse.
Fisken skal være fanget med stang og krog.
Man kan deltage i alle arter, og der må gerne indvejes flere af samme art.
Der må også gerne indberettes, selvom man ikke har den største.
Der kan indmeldes fisk fanget fra 1 april til dagen inden generalforsamlingen, dog senest 15 Nov.
Fangster skal senest meldes til 5 dage efter fangst.

Man skal være medlem af Bådklubben Vidå for at deltage i storfangeren.

Arter fanget i artens fredningsperioden tæller ikke med.

Når året er omme, trækkes der lod mellem alle indmeldte fisk, om sponsoreret endegrej fra SB lures.

Indberet her

Storfanger stilling, med den største fisk i hver art.

Største Aborre:

100 CM

Største Gedde:

Største Sandart: