Bådklubben Vidå

Vandstand

Da vandstanden ser ud til at stige ret meget de næste par dage, opfordre vi til i kommer løbende ud og tjekker jeres både.

Det er vigtigt i ikke har båden direkte spændt fast til broen eller pæle, da båden bare trækker det med op, hvis vandet skulle stige.

Lav istedet en lykke af en vand slange eller ligene, og bind den løst rundt om en pæl, så den frit kan bevæge sig op og ned.