Bådklubben Vidå

Årets afslutning

Tak for et fremragende år.

Vi har haft mange gode arrangementeri år, med kanon opbagning til næsten det hele.

Der skal lyde en stor tak til tidligere formand, Christian, for hans store arbejde i klubben, og vi håber forsat på at se Christian i havnen, de næste mange år.

Der var mødt 25 op til generalforsamling, og den forløb lige efter planen, med mange gode inputs.

Året blev afsluttet med den årlige Julefrokost, og der dukkede 26 op. Vi havde en hyggelig aften, med snakken på kryds og tværs.

Se Galleri for hele året der er gået her.