Bådklubben Vidå

Generalforsamling 2019

Bådklubben Vidå indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling

Mandag d. 18/11-2019 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkommende forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden bekendtgøres ved et opslag ved klubhuset senest 8 dage før.