Bådklubben Vidå

Generalforsamling 2020+2021

Bådklubben Vidå indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 18/11-2021 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkommende forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden bekendtgøres ved et opslag ved klubhuset senest 8 dage før.

Bemærk at der indkaldes til både 2020 og 2021 generalforsamling.