Bådklubben Vidå

Generalforsamling 2023

Bådklubben Vidå indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 16/11-2023 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkommende forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden bekendtgøres ved et opslag ved klubhuset senest 8 dage før.