Bådklubben Vidå

Skovdag

Vi har planlagt en skovdag lørdag den 3 februar, hvor vi skal have fældet træer til fortøjningspæle.

Vi mødes hos Erling kl.8.00 Rønnevej 5 i Abild, og kører derfra ned i skoven.

Medbring gerne motorsav hvis muligt.

Når vi er færdige ved middagstid er klubben vært ved en øl/vand og grillpølser.

Tilmelding til Morten på tlf. 61316068