Bådklubben Vidå

Forårs arbejde

Hej allesammen

Nu nærmer vi os den nye sæson . Vi har igen i år en del arbejde med at gøre havnen klar.

Forårs arbejdet er planlagt til d.  18.-19. marts, hvor vi begge dage mødes kl. 8.00

Vi håber på, at vandstanden falder inden, da vi ellers må flytte arbejdet til den efterfølgende weekend.

Af hensyn til planlægningen bedes I tilmelde jer hos Christian på tlf. 74648233 / 30356789

Arbejdsopgaverne er :

 

Hente pæle i Tønder.

Skifte div. fortøjningspæle i yderhavnen.

Skifte broen fra diget til inderhavnen og videre ud til yderhavnen.

Rense tagrender.

Oprydning i klubhuset.

Vaske gangbroerne og kontrollere for løse bredder.

Skifte noget af stakittet ved klubhuset.

Beskæring af pil.

Madlavning ( Håber at vi kan finde en, der vil stå for middagsmaden til begge dage.)