Bådklubben Vidå

Klubaften blev en success

Der var et rigtigt flot fremmøde på 20-30 personer, da der blev afholdt klubaften. Der blev handlet grej på kryds og tværs.

Tak for den fine opbakning. Det skal helt sikkert gentages.