Bådklubben Vidå

Filmaften

Godt nytår.

Vi skriver 2019, og vi starter året med en film aften d.17 jan.

Vi starter for dem, der ønsker det, med fællesspisning fra kl. 18, og ca. 18.30 kommer Sejlsikkert og holder et lille foredrag om sikkerhed til søs.

Derefter ser vi en film omkring nogle af de fiskearter, vi har i åen.

Menuen står på gullashsuppe med flutes.

Der kan bestilles suppe + 1 stk. drikkevare for 50kr.

Tilmelding til Robert på it@robertiversen.dk eller på tlf. 21317602

Glædelig jul og godt nytår.

Bådklubben ønsker jer alle en glædelig jul, og et godt nytår.
Vi ses i det nye år, til mange fantastiske timer.

Årets afslutning

Tak for et fremragende år.

Vi har haft mange gode arrangementeri år, med kanon opbagning til næsten det hele.

Der skal lyde en stor tak til tidligere formand, Christian, for hans store arbejde i klubben, og vi håber forsat på at se Christian i havnen, de næste mange år.

Der var mødt 25 op til generalforsamling, og den forløb lige efter planen, med mange gode inputs.

Året blev afsluttet med den årlige Julefrokost, og der dukkede 26 op. Vi havde en hyggelig aften, med snakken på kryds og tværs.

Se Galleri for hele året der er gået her.

General

Husk der er ordinær generalforsamling på mandag d. 19 november kl 19.30 hvor der også tilbagebetales arbejds depositum.

Husk også at få jer tilmeldt til julefrokosten d. 24 november, sidste frist for tilmelding er på onsdag d. 14 november.

Lige en sidste ting, husk båden skal tages op senest på torsdag d. 15 november.

Standerstrygning

Desværre nærmer vi os hastigt slutningen på sejler sæsonen 2018. Derfor fik vi med fælles hjælp, gjort havnen vinterklar til standrestrygningen. Der var mødt 18 op til arrangementet, hvor vi sluttede af med pølser og en kop øl i klubhuset.
Der skal lyde et kæmpe tak, for opbakning til alle arrangementer, gennem hele året. 

Husk at bådene SKAL være taget op senest d. 15 November

Se flere billeder her.

Standerstrygning

På lørdag d. 20 oktober kl. 14 er der standerstrygning.

Klubben er vært ved en øl/vand og et par pølser efter at vi har ryddet pladsen.

Håber vi ses.

Husk at bådene skal op af vandet senest d.15 november. 

Sort sol

Huske det er lige nu, i kan sejle ud og opleve sort sol, på nogle af de bedste pladser på åen.

Husk også at respektere dem, der er kommet langvejs fra, for at se dette smukke syn.

Generalforsamling

Bådklubben Vidå indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling

Mandag d. 19/11 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkommende forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden bekendtgøres ved et opslag ved klubhuset senest 8 dage før.

På lørdag d 22 september har vi igen arrangeret en fisketur fra Åbenrå. Vi mødes til rundstykker kl. 8 ved slæbestedet i lystbådehavnen, medbring selv kaffen.
For jer der kommer med egen båd, er det muligt at sætte båden i vandet ved Mølleåens Bådklub.
Hans Jürgen kan desværre ikke deltage med hans båd i år og Mik Petersen er desværre også fuldt booket den dag.
Håber vi ses.
I kan tilmelde jer ved Christian (30356789) eller Morten (61316068).
Der vil være en lille præmie til den største fisk.

Så fik vi afholdt efterårets fiskekonkurrence. Vi var 18 til morgenmad i klubhuset. Heldigvis klarede det hurtigt op,og vi havde tørvejr, så vi kunne grille sammen i Rudbøl til middag. Fiskeriet kunne vi ikke klage over, der blev fanget en del gedder mellem 60 og 80cm. Henrik Markussen fangede dagens største på hele 106 cm.
Den største aborre blev fanget af Sebastian Nissen. Der blev desværre ikke fanget nogen laks eller havørred.

Se flere billeder her, der kommer løbende billeder når folk har sendt 🙂